page_banner

Isavuconazole intermediärer

 • (ΑS,ΒR)-Β-(2,5-difluorfenyl)-Β-hydroxi-Α-metyl-lH-1,2,4-triazol-1-butanenitril

  (ΑS,ΒR)-Β-(2,5-difluorfenyl)-Β-hydroxi-Α-metyl-lH-1,2,4-triazol-1-butanenitril

  Kemiska och fysikaliska egenskaper

  Skyddsangivelser: P261-P305 P351 P338

  Faroangivelser: H302-H315-H319-H335

  (αS,βR)-β-(2,5-difluorfenyl)-β-hydroxi-α-metyl-lH-1,2,4-triazol-1-butanenitril är en mellanprodukt i syntesen av Isavuconazole, en triazolbaserad antimykotika medel för behandling av invasiva svampinfektioner.

  Om du är intresserad av våra produkter eller har några frågor är du välkommen att kontakta oss!

  Produkter under patent erbjuds endast för FoU-ändamål.

 • 1-(((2R,3S)-2-(2,5-difluorfenyl)-3-metyloxiran-2-yl)metyl)-lH-1,2,4-triazol

  1-(((2R,3S)-2-(2,5-difluorfenyl)-3-metyloxiran-2-yl)metyl)-lH-1,2,4-triazol

  Kemiska och fysikaliska egenskaper

  Skyddsangivelser: P261-P305 P351 P338

  Faroangivelser: H302-H315-H319-H335

  (αS,βR)-β-(2,5-difluorfenyl)-β-hydroxi-α-metyl-lH-1,2,4-triazol-1-butanenitril är en mellanprodukt i syntesen av Isavuconazole, en triazolbaserad antimykotika medel för behandling av invasiva svampinfektioner.

  Om du är intresserad av våra produkter eller har några frågor är du välkommen att kontakta oss!

  Produkter under patent erbjuds endast för FoU-ändamål.